Majanduspartner OÜ

Ärikonsultatsioon, töökeskkond

OÜ Majanduspartner on Eesti kapitalil põhinev projektijuhtimis- ja konsultatsioonifirma, kes pakub teenusena abi äriplaanide koostamisel, toetuprojektide kirjutamisel ja erinevate toetuste taotlemisel rahastajatelt.
OÜ Majanduspartner pakub töökeskkonna spetsialisti teenust ja koostab ettevõtetele riskianalüüse. Konsulteerime ettevõtjaid personalivaldkonna küsimustes ja pakume lepingulist personalijuhi teenust.
OÜ Majanduspartner poolt projektide koostamise teenuse raames teostatavad tegevused:
projekti idee kirjeldamine ja sõnastamine “projektikeeles”;
taotlusvormide täitmine ja suhtlemine organisatsioonidega;
lisadokumentide koostamine ja hankimine;
konsulteerimine kliendi, rahastaja ja fondidega;
projekti koostamine ja esitamine;
aruandlus;