Puiduhake.com OÜ

Raietööd, metsamaterjali väljaveoteenus

Puiduhake.com OÜ on spetsialiseerunud erinevatele raietöödele, milleks on ohtlike puude langetamine, võsalõikus, raietööd, raietööd eritingimustes.
Lisaks pakume kändude juurimise, kändude transpordi, utiliseerimise teenust, puidu transporti ja käitlusteenust.
Metsaväljaveo traktoriteenust