Haabneeme rannakohviku enampakkumise teade

01.06.2018

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Haabneeme rannas asuvale Kesk tee 20 rannakohviku müügiplatsile rentniku leidmiseks perioodil 01.07.2018-30.09.2018. Üüri alghind on 250 (kakssada viiskümmend) eurot kalendrikuus.

Kasutusse antav ala on suurusega 500 m2. Kasutusse antaval müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone.

Vallavara antakse kasutusse kolmeks kuuks tasu eest, tasule kehtivad järgnevad tingimused:

 • tasu makstakse kuupõhiselt;
 • tasu alghind müügiplatsi enampakkumisel on 0,50 eurot/m2 kuus (ilma käibemaksuta) ehk kokku 250 eurot / kuus, pakkumus esitatakse kuu maksumuse kohta;
 • tasu makstakse lepingu sõlmimisel 2 (kahe) kuu osas tagatisrahana kohe lepingu sõlmimisel ja edaspidi kuupõhiselt rendikuu alguses 7 (seitsme) päeva jooksul Viimsi Vallavalitsuse poolt jooksva kuu kohta e-posti teel esitatud arve alusel;
 • müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulu ning valvekulu kuumaksed.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • pakkuja peab pakkumuse esitamise hetkeks olema täitnud kõik Viimsi valla ees võetud kohustused ja tal ei tohi olla võlgnevusi Viimsi valla ees;
 • pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja Viimsi valla kohalike maksude osas;
 • pakkuja peab olema maksevõimeline;
 • pakkuja vara ei või olla sekvestri alla pandud ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • pakkuja peab omama kogemust toitlustusteenuse valdkonnas vähemalt 6 aastat;
 • pakkuja võib esitada ainult 1 (ühe) pakkumuse.

Pakkumuse koosseisus esitada:

 • pakkumuse vorm;
 • volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest);
 • värvifotod või värviprindid A4 formaadis paberil maa-alale paigaldatavast kogu kaubanduslikust inventarist (teisaldatav piire, müügilett või -stend, iste, päikesevari, prügikast, reklaamtahvel jmt).

Pakkumus tuua või saata Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametisse aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kabinet 113, järgnevalt vormistatuna:

 • pakkumus on köidetud / klammerdatud;
 • pakkumus esitatakse suletud ümbrikus;
 • ümbriku vasakusse ülanurka märgitakse pakkumuse esitaja nimi, registrikood / isikukood ja aadress;
 • ümbriku keskossa märgitakse „Haabneeme rannakohviku rendikonkurss 2018“ ja  „Mitte avada enne 18.06.2018 kell 10.30“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2018 kell 10.00.

Lisainfo ja küsimused: alar at viimsivv dot ee alar at viimsivv dot ee alar@viimsivv.ee.

Alus: Viimsi Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldus nr 285

Ehitus- ja kommunaalamet

Lisa kommentaar