Käivad Lubja-Randvere tee ringristmiku, jalakäijate tunneli ja parkla ehitustööd

16.08.2018

Viimsi vald viis koostöös Maanteeametiga läbi riigihanke, et rekonstrueerida Randvere tee – Lubja tee ristmik, Randvere tee – Hundi tee ristmik, rajada seikluspargi ning Pargi ja Reisi parkla ning jalakäijate tunnel.

Riigihanke võitis ja ehitustöid teostab TREF Nord AS. Ehitustööde maksumus on kokku ligikaudu 1 760 000 eurot koos käibemaksuga. Tööde põhiosa valmib detsembriks, kuid tööde lõpptähtaeg on 2019 aasta juunis.

Tööde käigus rekonstrueeritakse Randvere tee sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee Hundi tee ristmikust kuni Lubja tee ristmikuni, kus viimane ehitatakse ümber ringristmikuks. Randvere tee äärde rajatakse pargi ja reisi parkla, kuhu tulevad ka busside ooteajaks ette nähtud parkla. Jalakäijate ja jalgratturite Randvere tee ohutuks ületamiseks rajatakse Randvere tee alt läbi kergliiklustee tunnel, tagamaks jalakäijate pääs rajatavast 255 kohalisest parklast Vimka seiklusparki ning võimaldades Lubja tee ja Randvere tee kergliiklusteid ühendada ilma sõiduteed ületamata. Samuti rajatakse Lubja tänava lõik Jänese teest kuni Randvere teeni ning rekonstrueeritakse Hundi tee ja Randvere tee ristmik liikluse parendamiseks (eraldi rajad). Tööde käigus ehitatakse välja uus tee- ja parklavalgustus, rajatakse drenaaži ja sadevete torustikud ning valmivad uued kergliiklusteed mõlemale poole Randvere teed, paigaldatakse uued bussiootepaviljonid.

Tööde teostamise ajal on oodata mitmeid liikluskorralduslikke muudatusi, kuid kogu tööde vältel on tagatud ümbersõit ehitatavast piirkonnast ja ligipääs seiklusparki. Palume liiklejatel olla tähelepanelikud ja jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ning vabandame tööde teostamise aegsete võimalike ebamugavuste pärast.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30.06.2019. Töid teostab TREF Nord AS, projektijuht Reimo Ehrstein, e-post Reimo.ehrstein@trefnord.ee. Objekti omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, e-post urmas@ppe.ee.

Ehitus- ja kommunaalamet

Lisa kommentaar