Kandideeri haridus- ja kultuuriameti juhatajaks

 Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUS- JA KULTUURIAMETI JUHATAJAT

Haridus- ja kultuuriameti juhataja juhib ameti tegevust ning koordineerib ja arendab Viimsi valla hariduselu, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt pedagoogika, rekreatsiooni või kultuurikorralduse alal);
 • omab varasemat töökogemust vähemalt kolm aastat kas kultuuri, hariduse, spordi või noorsootöö valdkonnas;
 • omab teadmisi omavalitsussüsteemist ja tunneb seda reguleerivaid õigusakte, orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:

 • eelnev juhtimiskogemus avalikus teenistuses või ametikohaga seotud valdkondades;
 • valdkonna mitmekülgne tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd Eesti ühes kiiremini arenevas omavalitsuses.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikiri, milles tuua välja oma nägemus Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja spordielust lähiaastatel (vähemalt 1 lk);
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „haridus- ja kultuuriameti juhataja“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: tööalane lisateave abivallavanem Janek Murakas, tel 602 8803, Janek.Murakas@viimsivv.ee; konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.