Kandideeri järelevalveinspektoriks

 Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi asjaliku ja tööle pühendunud

JÄRELEVALVEINSPEKTORI leidmiseks

Järelevalveinspektori peamised ametiülesanded on Viimsi valla haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine teede, liikluse, kaevetööde, kommunikatsioonide (kraavid) ja heakorra valdkondades. Lisaks välireklaamide kontroll ja kohalike maksude maksuhalduri töö, ettekirjutuste koostamine, väärteomenetluste läbiviimine ja muud järelevalvelise iseloomuga ülesanded.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitatavalt erialane – korrakaitse, politsei, väärteomenetleja valdkond);
 • eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks tuleb vähemalt 2-aastane väärteomenetluse alane töökogemus;
 • kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele (soovitatavalt vene keele) oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
 • algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikirja;
 • elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 25. oktoobriks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „Järelevalveinspektor“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar.Mik@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave personalijuht Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.