Medi häirenupp aitab abi kutsuda

Üha sagedamini valivad lähedased oma vanematele, vanavanematele või hoolealustele Medi häirenupu, juhul kui nad elavad üksi ja vajavad abi.

Häirenuputeenus võimaldab tagada nii teenuse kasutajale enesele kui ka tema lähedastele kindlustunde juhuks, kui üksinda elav eakas vajab abi. Võimalik on tagada kiiremini abi osutamine oludes, kus muidu adekvaatne abi võib hiljaks jääda. Väga vajalik on selline turvatunne mitte ainult üksi elavatele eakatele, aga ka näiteks töö- päeva kestel üksi kodus olevale kroonilist või elu ohustavat haigust põdevale inimesele. Häirenupp on asendamatu abivahend. Igal juhul on häirenupp kindlam ja kiirem lahendus kui abituna tundide viisi oodata.

Medi häirenupu kasutamine on väga lihtne. Hoolealune vajutab hädaohu korral randmel olevale ainsale nupule. Edasi tegeleb ja aitab teda abikeskuse operaator. Abivajaja ei pea meeles pidama telefoninumbreid, samuti seda, kuidas telefoni käsitleda, numbreid valida vms, mis sageli hädaolukorras meelest võivad minna. Hädaolukorra tekkimisel piisab ühest nupuvajutusest.

Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet julgustab kõiki abivajajaid kasutama Medi häirenuputeenust. Ka Viimsi valla eakatel, kes vajavad häirenuputeenust, kuid majanduslikel põhjustel ei saa seda endale lubada, on võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametisse. Sotsiaaltöötajalt saab teavet selle kohta, millised on võimalused häirenuputeenuse hüvitamiseks ja millises mahus saab vald oma abivajavat eakat toetada.

Täiendavat informatsiooni Medi häirenuputeenuse kohta saab telefonil 661 8181, e-posti aadressil info@medi.ee, veebilehel www.medi.ee ning Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametist telefonil 602 8867 või e-posti aadressil tonu.troon@viimsivv.ee.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet