Merivälja muuli detailplaneeringu eskiis

Teispäeval, 06.veebruaril kell 17.30 tutvustatakse Pirita LO planeerimskomisjonile Ranna tee 1 (Merivälja muul) eskiisi.
Huvilised on oodatud tutvustamist kuulama
/komisjoni liige, Lea Nilson
—–
Planeeringulahendust on eskiislahenduse avalikustamise käigus laekunud ettepanekute põhjal muudetud järgmiselt:
* II väärtusklassi tammed on ette nähtud säilitada ning sellest tulenevalt on planeeritud sadamahoone asukohta nihutatud. Mõõdetud on säilitatavate tammede kõrgused: tamme nr 2 absoluutkõrgus on 15,77 m, tamme nr 13 absoluutkõrgus on 19,10 m ning tamme nr 19 absoluutkõrgus on 16,80 m.
* Detailplaneeringuga on määratud hoone maksimaalseks absoluutkõrguseks 14,17 meetrit. Seega jääb hoone tammede varju.

Lisa kommentaar