Naissaarel avati Nõukogude mereväelase taastatud pannoo

Pannoo taastamist juhtis EKA professor Hilkka Hiiop koos töögrupiga: Kristiina Ribelus, Kristjan Müil, Varje Õunapuu ja Mirjam Averin. Naissaare endises klubihoones taastati Nõukogude mereväelast kujutav pannoo viie päevaga, ettevalmistuses kestsid mitu aastat.

Kohaletulnud külalistele tegi ülevaate Naissaare sõjaväeosadest Robert Treufeldt.

Avamisel osalesid Viimsi vallavalitsuse liikmed, Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed, haridus- ja kultuuriameti spetsialistid, sõdurimaali restaureerijad Eesti Kunstiakadeemiast, Rannarahva Muuseumi juhataja Janek Šafranovski ja Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Tekst pannoo kohta klubihoones sõudurimaali all tahvlitel:

Nõukogude aja lõpupoole olid Naissaare kesk- ja lõunaosas mereväe miiniväeosa ja Männiku elamislinnak. Saare põhjaosas asusid meresideväelased, õhutõrje raketiväelased, KGB-le alluv piirivalve ning poolsõjaväeline tulejaam.

Keegi sõjaväekunstnik maalis 1985. aasta paiku miiniväeosa klubis suure merepannoo, mille keskmes on Nõukogude sümbolid – tunnusomase mütsiga mereväelane, punane tähtviisnurk ja sõjalaevastiku lipp.

Nõukogude mereväelase ametlikku tugevat sidet rahva ajaloo ja tulevikuga” kujutasid väiksemad pildiväljad külgedel. Vasaku ülemise sisu pole enam teada, alumisel oli Nõukogude ühiskonna alguse müüdi jaoks oluline sõjalaev Aurora.

VAATA PILTE!

Lisainformatsioon:

Ott Kask, Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Tel: 602 8874; e-post: ott.kask@viimsivv.ee