Oktoobris alustab aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste tugigrupp

Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme, muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokkutulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest. Oodatud on kõik aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega lastest ja nende toetamisest huvitatud lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jt.

2017/2018 HOOAJA TEEMAD JA KOHTUMISED:

24.10 kell 18-19.30: Kohanemine

21.11 kell 18-19.30: Suhted eakaaslastega

19.12 kell 18-19.30: Vanavanemad ja õed-vennad

23.01 kell 18-19.30: Agressiivsus

20.02 kell 18-19.30: Kodused tööd

20.03. kell 18-19.30: Trenn ja suhtlemine avalikus kohas

17.04. kell 18-19.30: Päevakava ja rutiin

22.05. kell 18-19.30: Lasteaia, kooli jne valik

Teid ootab ja küsimustele vastab Kristi Kirbits. Lisainfo tel 5805 0967 või e-posti aadressil kristi.kirbits@mail.ee.