Osale Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse küsitluses!

Hea viimsilane! Kutsume Sind üles osalema Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse küsitluses.

Küsimustele saad vastata kuni 12.04.2019 SIIN.
Küsimustele vastamine võtab aega 10-15 minutit.

OÜ Stratum koostab Viimsi valla tellimusel Viimsi valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 2019-2029, mille eesmärgiks on parandada inimeste liikumisvõimalusi ning tagada valla transpordisüsteemi tõhus toimimine ja pidev areng.

Tänu Sinu infole saame Viimsi transpordisüsteemi paremaks muuta!

Lisa kommentaar