Pärnamäe küla üldkoosolek

Pärnamäe küla ja MTÜ Pärnamäe külaseltsi üldkoosolek toimub 2. oktoober, kell 18.30 – 20.00 pereklubi Väike Päike saalis.


Päevakord:

  1. Pärnamäe tee 186-188-190-192 detailplaneeringuid;
  2. teede olukord meie külas;
  3. Hobukastani kinnistu võimalik kasutusele võtmine külaseltsi poolt. 


Siiri Visnapuu
külavanem