Prangli saare üldkoosolek

Prangli saare üldkoosolek toimub 8. detsembril 2017 algusega kell 11 Prangli Rahvamajas.

Päevakord:

  1. Saarevanema aruanne tehtud töödest;
  2. Järgmise aasta plaanid;
  3. Jooksvad küsimused.

Terje Lilleoks

saarevanem