Täname haridustöötajaid!

Viimsi Vallavalitsuse tähistas 6. oktoobril õpetajate päeva traditsioonilise haridustöötajate vastuvõtuga, millest võttis osa üle 400 haridustöötaja – õpetajad koolidest, lasteaedadest ja huvikoolidest ning noorsootöötajad.

Viimsi Vallavalitsus on otsustanud  anda välja valla tänukirjad järgmistele haridustöötajatele:

TRIINU PUIDET, Püünsi Kool, pikaajalise pühendunud töö ja alushariduse edendamise eest Püünsi Koolis.

KAILI KATTAI, Püünsi Kool, pikaajalise pühendunud töö ja aktiivse õpetajana hariduse edendamise eest Püünsi Koolis.

KÜLLI ALVER, Haabneeme Kool, õpetajaks ja mentoriks olemise ning pühendumisega tehtud töö eest Haabneeme Koolis.

ELLE TOPER, Haabneeme Kool, pikaajalise pühendumisega tehtud töö eest Viimsi ja Haabneeme Koolis ning õnnitleb 70. juubeli puhul.

VIVIKA KUPPER, Haabneeme Kool, suure hoolimisega tehtud töö eest Haabneeme Koolis.

RIIN PEETERS, Haabneeme Kool, suure panuse eest Haabneeme Kooli tugistruktuuri loomisel ja rakendamisel.

TUULI ROOSTFELDT, Haabneeme Kool, suure panuse eest Haabneeme Kooli arendamisel ja erinevate projektide käivitamisel.

MARIKA SEPPOR, Viimsi Keskkool, pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi Keskkoolis.

HILJA HALLASTE, Viimsi Keskkool, pikaajalise töö eest Viimsi Keskkoolis ning õppiva õpetajana eeskujuks olemise eest.

EVE OTT, Viimsi Keskkool, järjepideva ja sisulise töö eest Viimsi Keskkoolis sotsiaalpedagoogina.

SULEV ENNOMÄE, Viimsi Keskkool, pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi Keskkoolis.

KIRSI RANNASTE, Viimsi Keskkool, pikaajalise töö eest õpetajana Viimsi Keskkoolis, kooli ajaloo järjepideva talletamise eest ning õppiva õpetajana eeskujuks olemise eest.

SIIRI ALAMAA, Randvere Kool, efektiivse ja tulemusliku töö eest koolielu juhtimisel ja korraldamisel ning alustavate õpetajate toetamisel ja motiveerimisel.

REILIKA ARROSAAR, Randvere Kool, pühendunud töö eest oma klassi õpilaste juhendamisel ja toetamisel ning maakondlike – ja  ülekooliliste ürituste korraldamisel.

KRISTI KURIST, Randvere Kool, innustava ja pühendunud töö eest õpilaste kaasamisel ning VEPA käitumisoskuste mängus osalemisel ja selle juurutamisel koolikultuuri.

AHTO SALUSTE, Randvere Kool, pühendunud töö eest toimetulekuõpilaste toetamisel kõigis nende ettevõtmistes.

KÄTLIN STAHL, Viimsi Kunstikool, mitmekülgse pühendunud ja oskusliku töö eest kunstiõpetuse õpetamisel Viimsi Kunstikoolis.

AINIKE LEPP, Viimsi Lasteaiad, erivajadustega laste toetamise ja kaasamise eest rühma ja lasteaia keskkonda.

HELINA ARDEL, Viimsi Lasteaiad, MLA Viimsi Lasteaiad laulupäevade eestvedamise ja korraldamise eest.

IRENA HAMBURG, Viimsi Lasteaiad, õues- ja projektõppe läbiviimise eest Päikeseratta maja Päikesepallide rühmas.

MARE MARDIM, Viimsi Lasteaiad, pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi lasteaedades, elektroonilise lasteaia järjekorra süsteemi ARNO käivitamise ja haldamise eest.

TRIIN RASS, Viimsi Lasteaiad, “Avatud rühmade” metoodika loomise eest Laanelinnu majas.

KÜLLI TALMAR, Viimsi Keskkool, pikaajalise pühendunud töö eest valla ja kooli ürituste korraldamisel ning kooliteatri projektide läbiviimise eest.

MERIKE HINDREUS, Viimsi Keskkool, pikaajalise pühendunud töö eest valla ja kooli ürituste korraldamisel.

SIRJE TOOMLA, Haabneeme Kool, pühendunud töö eest Haabneeme Kooli juhtimisel ja kooli juurdeehituse kavandamisel ning valmimisel.

MAIE ROOS, Viimsi Lasteaiad, pühendunud töö eest Uus-Pärtle lasteaia valmimisel ja käivitamisel.

KARMEN PAUL, Viimsi Gümnaasium, Viimsi Keskkooli pikaajalise eduka juhtimise eest.

KERTU VAHEMETS, Randvere Noortekeskus, HEV laste ja  noorte kaasamise eest noorsootöösse Randvere Koolis ja rahvusvahelises noorsootöös aktiivse osalemise eest.

 

Lisaks valla tänukirjadele soovib Viimsi Vallavalitsus tänada XII noorte laulu- ja tantsupeol osalenud Viimsi koolide kollektiivide juhte ja õpetajad.

ANDRUS KALVET, Viimsi Keskkooli noortekoor ja lastekoor.

VIRVE KALVET, Viimsi Keskkooli noortekoor.

RINES TAKEL, Viimsi Keskkooli 2- häälne mudilaskoor.

MARI LIIS RAHUMETS, Viimsi Keskkooli 1. klasside mudilaskoor.

KÄTLIN PUHMASTE, Viimsi Keskkooli mudilaskoor ja lastekoor.

AGNE KURRIKOFF HERMAN, Viimsi Keskkooli 1-2., 3-4. ning  5-6. klassi segarühm.

MAIDO SAAR, Haabneeme kooli 2-3.klassi rahvatantsurühm.

AGE TOOMSALU, Haabneeme kooli 1. klasside 1-häälne mudilaskoor.

KATI PÕDER Haabneeme Kooli mudilaskoor.

MARIANN NIRK, Haabneeme Kooli mudilaskoor.

KAIRI LEHTPUU, Haabneeme Kooli tantsurühm.

KERLIN TAKK, Randvere Kooli mudilaskoor.

ANLI SOOSAAR, Randvere Kooli Rahvatantsuselts “Pääsuke” 1.-2. ja 2-3. klassi segarühm.

ETERI PARTS, Randvere Kooli mudilaskoor.

ALAR AJA, Randvere Kooli Rahvatantsuselts “Pääsuke” 1.-2.klassi segarühm.

MERYT PASTAK, Püünsi Kooli mudilaskoor.

HELE POMERANTS, Püünsi kooli 1.-2. klassi rahvatantsurühm,  3.-4.klassi rahvatantsurühm ja 7.-9. klassi segarühm.

OTT KASK, Viimsi Muusikakooli Sümfooniaorkester ja puhkpilliorkester.

GLAIRE HELILAID RUBEN, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester.

REET LEINUSTE, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester.

ANNALIIS NÄKSI, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester.

ANN KUUT, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester.

MARET MELESK, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester ja puhkpilliorkester.