Taotlusvoor on avatud Viimsi valla 7–19-aastaste noorte spordihuvi toetuseks!

Spordiklubid saavad igal aastal kuni 1. novembrini esitada läbi  PAI rahvastikuregistri järgi Viimsi valla 7-19-aastaste laste ja noorte eest sporditegevuse toetuse taotluse. Toetust eraldatakse kalendriaasta eest.

Spordiorganisatsioon peab vastama järgmistele tingimustele

  1. Harrastajate (7-19-aastaste noorte ning puuetega (püsiva töövõimetusega) täiskasvanud) arv klubis on vähemalt 21 olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest.
  2. Harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. tasemega treenerid ning 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKR-i 5. või kõrgema tasemega treener. 7-10 aastaste harrastajatele korraldab sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 120 minutit, 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust korraldab vähemalt 3 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 240 minutit ning 16-19-aastaste harrastajatele korraldab sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 360 minutit, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treeningrühmad.
  3. Treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse §20 lõigete 1 ja 2 tähenduses.
  4. Spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
  5. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist. Palume klubidel veenduda, et spordialaliidud on Viimsi Vallavalitsusele noortespordi edetabeli esitanud.

Sporditegevuse toetust ei anta

  • Tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordispetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

Aruanne koos pangakonto väljavõttega peab klubi esitama perioodil 1. jaanuar kuni 31. jaanuar. Samuti läbi PAI-süsteemi.

Mida lapsevanema kinnitus klubile ja noorele annab?

Alates 1. oktoobrist kuni 1. detsembrini on lapsevanemal võimalus oma lapse toetus kinnitada SIIN. Vajalik on kas ID-kaardi või mobiil-IDga autentimise võimalus. Juhul kui antud tegevust ei ole võimalik teha, siis esitada kirjalik avaldus koos lapse täisnime, isikukoodi ning klubi nimega e-posti aadressile: kaija.magi@viimsivv.ee või täita avaldus vallamajas kohapeal.

Lapsevanema kinnituse alusel eraldab Viimsi vald klubile üks kord aastas kalendriaasta eest toetustmida klubi saab kasutada 7-19-aastaste laste ja noorte treenerite EKR-i 4.- 8. tasemega treeneri töötasuks, spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/rendikuludeks ja kuni 30% ulatuses muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).

Üldjuhul on lapsevanema kinnituse saanud noortel igakuine osalustasu väiksem. Juhul kui noor otsustab klubist lahkuda on lapsevanemal kohustus ka klubilt kinnitus ära võtta. Vastasel juhul esitab klubi meile valeandmeid, mida saab karistada toetusest ilma jätmisega.

Täpsemalt saate lugeda SIIT

Rohkem infot
Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist
e-post: kaija.magi@viimsivv.ee

Lisa kommentaar