Ühekordne toetus pensionäridele

Viimsi Vallavalitsuse 25.04.2017 korralduse nr 288 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust pensionäridele.

Toetust 60 eurot makstakse vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni ning saajatele, kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2017.

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus Viimsi Vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse toetus üle 2016. aasta toetuse väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel.

Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 20. oktoobriks 2017 allolevatel telefoninumbritel või e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 25. oktoobrist kahe nädala jooksul. Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 25. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2017. Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E kell 14–17 ja N kell 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 602 8825 ja 602 8867.

Viimsi Vallavalitsus