Viimsi valla teed

Viimsi vallas on 2017. aasta seisuga 357 kilomeetrit teid. Sellest maanteid on 263 km (v.a. riigimaanteed), jalg-ja jalgrattateid on 44,4 km ning tänavaid 48,5 km. Lisaks paikneb meie vallas 5 riigimaanteed, mida haldab Maanteeamet.

Aastaringselt teostab valla teedel tali- ja suvehoolet AS TREV-2 Grupp, kellega on sõlmitud hooldeleping perioodiks 2015-2020.

Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp
Aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn
Telefon 677 6500
E-post trev2@trev2.ee
Koduleht www.trev2.ee

Viimsi valla teemeister on Siim Jürima, kellega saab kontakti 24 h tel 5301 5855 või e-posti aadressil viimsivald@trev2.ee. Muredest võib teada anda ka Viimsi valla abitelefon 1345 (e-post: 1345@112.ee).

Riigimaanteede (Leppneeme mnt, Leppneeme sadama tee, Rohuneeme mnt, Randvere tee mnt, Muuga mnt) hoolet, teostab Viimsi vallas OÜ Üle (tel 5558 0240). Kaebused riigimaanteede osas palume edastada Maanteeinfokeskuse tasuta infotelefonil 1510 või teeinfo@mnt.ee.

Erateid hooldavad erateede omanikud. Eraomandis olevate Viimsi vallas asuvate teede kohta saab andmeid kommunaalametist.

Kui Teil tekib küsimusi Viimsi valla teede kohta, siis võite pöörduda teedespetsialist Timmo Aleksandrovi poole, e-post: timmo.aleksandrov@viimsivv.ee.