2015. aasta Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia kandidaatide esitamiseks on aega 31. detsembrini!

Viimsi vallavolikogu kinnitas novembrikuu istungil määruse „Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuut“, millega võib Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia määrata füüsilisele või juriidilisele isikule ning Viimsi valla elutööpreemia füüsilisele isikule.

Määrus on kinnitatud tähtajatult ning sellest tulenevalt antakse sobivate kandidaatide olemasolul preemiat välja igal aastal. Riigi Teatajas avaldatud Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määruse nr 20 Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuut terviktekst asub siin:https://www.riigiteataja.ee/akt/428112015005.

Preemia määramine pole seotud vanuseliste ja sooliste piirangutega. Komisjonil on voli teha ettepanekud preemia saajate arvu ja preemia suuruse osas preemia eelarve vahendite piires.

Käesoleva aasta preemiate kandidaate ootame 31. detsembrini. Ettepanekuid Viimsi valla aasta kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia kandidaatide osas palume saata e-posti aadressile aastapreemia@viimsivv.ee või kirja teel Viimsi vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond 74001. Kandidaate saavad esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud.
Laekunud ettepanekute hulgast teevad Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ning noorsoo- ja hariduskomisjon ja vajadusel komisjonide poolt kaasatud valdkonna eksperdid valiku preemia saajate ja preemia suuruste osas ning esitavad sellekohased ettepanekud Viimsi vallavalitsusele kinnitamiseks. Komisjonil on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.

Preemiad antakse üle 21. jaanuaril 2016 toimuval Viimsi valla kultuuri- ja spordivaldkonna tunnustamise pidulikul vastuvõtul.

Preemiatest

Kultuuri- ja spordivaldkonna all peetakse eelkõige silmas muusika-, kunsti-, tantsukunsti-, teatri-, ilukirjanduse-, loomemajanduse- alal tegutsejaid, erinevatel spordialadel tegutsevaid väljapaistavaid sportlasi, treenereid, kultuuri- kui spordivaldkonna sündmuste korraldajaid, lisaks ka neid, kelle tegevust ei ole võimalik klassikaliselt või üheselt kategoriseerida, kuid kelle tegevus seondub kultuuri- ja spordivaldkonnaga.

Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul kultuuri- ja spordi valdkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

Viimsi valla elutöö preemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise väljapaistva kultuuri- või spordialase tegevuse eest.

Preemiafond kujuneb valla eelarvest ja toetustest. Viimsi vald eraldab valla eelarvest preemiate maksmiseks üldjuhul igal aastal 10 000 eurot. Preemiate eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

2014. aasta

Möödunud, 2014. aasta lõpus määrati Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordiameti ettepanekul Viimsi valla väljapaistvatele kultuuri- ja sporditegelastele valla poolt rahalised preemiad.

2014. aasta detsembris ja 2015. aasta jaanuaris anti valla väljapaistvatele kultuuri- ja sporditegelastele kokku 18 preemiat, 11 kultuuri- ja 7 spordipreemiat, iga preemia väärtuseks 300 eurot.

2014. aastal tunnustati:

Aasta muusiku preemia – Tõnu Kaljuste (erisaavutuseks Grammy Arvo Pärdi teosega “Aadama Itk” heliplaadi eest);

Aasta kunstniku preemia – Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid Juhan Kangilaski ja Maria Freimann –12. veebruaril 2014.a. Viimsi pargis avatud Juhan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi “Taaskohtumine” autorid;

Aasta tantsuedendaja preemia pälvis XIX tantsupeo üldjuht Maido Saar – panuse eest laste, noorte ja täiskasvanute tantsuõpetusse;

Aasta teatritegija preemia – Eesti Draamateatri näitleja Lauri Lagle – osatäitmine Vello Õunpuu filmis “Free Range/Ballaaad maailma heakskiitmisest” tõi talle parima näitleja preemia Vilniuse filmifestivalil Baltic Gaze 2014;

Aasta lavastajapreemia – Viimsi Kooli huvijuht Külli Talmar Laidoneride pere saatusele pühendatud näidendi “Ma vaatan maailma igaviku aknast” lavastamise eest Viimsi Kooliteatriga 2009. ja 2014. aastal;

Aasta kirjanikupreemia – Indrek Hargla;

Aasta korraldaja preemia – Jana Skripnikov Viimsi Invaühingut toetava heategevusballi järjepideva korraldamise eest;

Aasta kultuuriteo preemia – Rannarahva muuseumi juhataja Riina Aasma President Lennart Meri 85. sünniaastapäevale pühendatud näituse “Hõbevalgem. Rävala hiilgeaeg” ja sellega seotud jätkutegevuste eest;

Aasta noorte muusikute preemiad said Natali Ponetajev, Viimsi Muusikakooli akordioni eriala õpilane, üle-eestilisel konkursil “Parim noor instrumentalist 2014“ teises vanuserühmas saavutatud esikoha eest;

Mattis Johan Mere – Viimsi Muusikakooli trompeti eriala õpilane Loode-Eesti piirkonna puhkpillikonkursil esimeses vanuserühmas esikoha ja konkursil “Trompetitähed Tallinn 2014” kolmanda koha saavutamise eest;

Aasta noorteteo preemia – Viimsi Noortekeskuse töötajate Erik Kuldkepi ja Annika Orguse eestvedamisel läbiviidud suvise ürituste sarja Vabaõhu noortekeskus eest;

Aasta noorsportlane, neiu – Mai Riin Salumaa, Eesti noorte meistrivõistlustel viiekordne noorte meister teateujumises;

Aasta noorsportlane, noormees – Jakob Haud, purjetamise Zoom 8 klassis Euroopa meister;

Aasta naissportlane – Anett Kontaveit, maailma edetabeli 162. koht tennises;

Aasta meessportlane – Karl-Martin Rammo, maailma edetabeli 12. koht purjetamise Laser Standard klassis;

Aasta seeniorsportlane Eha Rünne, kettaheite maailmarekord – 45.68 m;

Aasta treener – Raivo Randmäe, Jakob Haua treener;

Valla sporditegu 2014 – korvpalliklubi Viimsi, Euroopa noorte korvpalliliiga U15 vanuseklassi finaalturniiri korraldamise eest Viimsis.

Kultuuri- ja spordiamet

Lisainfo: Marje Plaan, kultuuritöö koordinaator

tel +372 6028 866, e-post: marje@viimsivv.ee