Algas talihoolde periood Viimsi valla teedel

16.11 hakkas ametlikult Viimsi valla teedel talihoolde periood, mis kestab 15. aprillini 2019.

Tradistiooniliselt viidi hoolde alguse puhul läbi hooldetehnika ülevaatus, mida korraldas valla teemeister. Tutvuti allhooldajatega, mehhanismidega ja meeskondadega, ühisel infotunnil arutati läbi hoolde kitsaskohad.

Kokku on igapäevaselt valla teid hooldamas 14 ühikut hooldetehnikat ning raskemate ilmastikuolude korral ligi 20 hooldemasinat. Võrreldes eelnevaga on hooldepiirkonnad väiksemateks aladeks jaotatud (et kiirendada teehoolde teostamist) ning teedele on juurde lisatud puistureid.

AS TREV-2 Grupp meeskond on valmis valla teede talihooldeks. Kõigil valla elanikel on võimalus ka ise panustada paremasse teehooldesse seeläbi, et hoiame teemaad kividest jmt puhtad ning ei pargi sõidukeid teedele. Nii saavutame koostöös teehooldajaga suurema hooldekvaliteedi.

Ööpäevaringne teemeistri infonumber hooldealastes küsimustes on 5301 5855