Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Viimsi vallas

23.12.2015

Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määrusega nr 23 kehtestati “Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“, mis jõustub 01. jaanuarist 2016.a.

Viide määrusele avaneb siit