Ehitatava Viimsi Artiumi tegevuste koordineerimiseks asutatakse sihtasutus

Viimsi vallavolikogu otsustas teisipäeval, 16. veebruaril toimunud istungil asutada Sihtasutuse Kultuuri- ja Hariduskeskus Viimsi Artium. Loodava organisatsiooni eesmärgiks on edendada valla kultuuritegevust ning korraldada Randvere tee äärde ehitatava Viimsi Artiumi ruumide igapäevast haldamist ja majandamist.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on sihtasutuse asutamine järgmine oluline samm äsja nurgakivi saanud kultuuri- ja hariduskeskuse töö käivitamisel. „Järgmise aasta veebruaris-märtsis peab keskus olema vallaelanike teenistuses ja selleks on lisaks ehitamisele tarvis teha veel väga palju erinevaid ettevalmistustöid. Seetõttu oli sihtasutuse asutamiseks just õige aeg,“ lausus Lemetti.

Asutamisotsusega määrati sihtasutuse nõukogusse vallavolikogu liikmed Urve Palo, Riina Aasma ja Jan Trei. Põhikirja järgi võib nõukogus olla kuni viis liiget ning edaspidi on plaanis sihtasutuse nõukogu täiendada veel kahe liikmega.

Lähinädalatel kuulutab vallavalitsus välja avaliku konkursi sihtasutusele juhatuse liikme leidmiseks.

Sihtasutuse nõukogu liikme Riina Aasma sõnul oodatakse juhatuse liikme konkursile osalema kandidaate, kellel on juhtimiskogemus ja väga head teadmised kultuurivaldkonna toimimisest ning tahe juhtida Eesti nüüdisaegseima kultuuri- ja hariduskeskuse väljaarendamist.

Konkursi läbiviimise ajal ning kuni tulemuste selgumiseni täidab ajutiselt sihtasutuse juhatuse liikme kohuseid vallavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Villu Veski.

Viimsi vallavalitsus annab asutatavale sihtasutusele varana üle 30 000 eurot, mis kantakse asutatava sihtasutuse pangakontole.

Viimsi Artiumis avanevad ainulaadsed võimalused valla kultuuri- ja hariduselus. Keskusesse ehitatav 500-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black box saalid võimaldavad Viimsisse tuua täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi, muid kultuuriüritusi ja konverentse. Uued uksed avanevad ka kõikidele Viimsi huvikoolidele, kes majja kolivad. Muusikakooli professionaalne õpe saab hea akustikaga saali näol hoopis teistmoodi väljundi, kunstikool rohkem ruumi ja galerii oma tegevusteks ning teaduskool tipptasemel instrumentidega õppeklassid katsete läbiviimiseks. Kõiki Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad oma igapäevases õppetöös kasutama hakata Viimsis asuvad koolid.

Viimsi valla haldusettevõte OÜ Viimsi Haldus ja ehitusfirma OÜ Nordlin Ehitus vahel sõlmitud lepingu kohaselt valmib valla kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 2022. aasta veebruariks. Hoone ehituse maksumus on 14,4 miljonit eurot ja see hõlmab kokku ligi 9000 ruutmeetrit Viimsi Artiumi pea- ja kõrvahooneid ning väliõppe ala. Hoone projekteeris arhitektuuribüroo Kavakava. Viimsi Artium paikneb Haabneeme kooli kõrval Randvere tee ääres.