Ehitusregistri andmed tuleb korrastada enne aastalõppu!

Autor: Karin Mägi

Kuidas ma teada saan, kas minule kuuluvad ehitised on kantud ehitisregistrisse? Kui ei ole, siis mida pean tegema ja kas on ka trahvid ette nähtud? Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas. Ehitisregistri andmete korrastamiseks on aega kuni 2020. aasta 1. jaanuarini.

Andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Palume kõikidel elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate kui 20 m² ehitisealuse pinnaga hoonete ehitamise seaduslik alus (ehitusluba, kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitisregistris olemas või mitte (ehr.ee – sisestades kinnistu aadressi otsinguribale). Probleemi ilmnemisel palume ühendust võtta järelevalveosakonnaga  vajalike juhiste saamiseks.

Järelevalveosakond teostab ka ise hoonete ehitisregistrisse kandmiseks kontrolli. Hoonete ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. Ortofotodelt saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus.

Loe artiklit edasi SIIT