Endise Piilupesa lasteaia hoone lammutamine

21.06.2018

Esmaspäeval, 25. juunil 2018 algavad endise Piilupesa lasteaia hoone (Kaluri tee 10) lammutamise ettevalmistustööd.

Lammutamise vajaduse tingis hoone halb tehniline olukord (sh tervisele ohtlikud seenkahjustused) ning tõdemus, et mahajäetud hoone on kogukonnale ohtlik. Politsei on viidanud asjaolule, et noored tavatsevad ehitises sees käia, lõhkuda ning narkootikume tarvitada. Avade kinnipanemine ei anna tulemust, kuna need lõhutakse uuesti.

Eesmärk on likvideerida ohtlik ehitis, et tagada kogukonnale turvaline elukeskkond. Lisaks sellele on kinnistuomaniku sõnul huvilisi, kes sooviksid kinnistule ehitada vanadekodu. Uue hoone projekti menetlemisel püüab vald seista hea selle eest, et kasutataks varasemale ehitisele sarnast arhitektuuri või elemente sellest, et säiliks kogukonnale emotsionaalselt väärtusliku ehitise dimensioon.