Haabneeme keskusesse paigaldatakse neli uut bussiootepaviljoni

Novembrikuu jooksul paigaldatakse Haabneeme keskusesse neli uut bussiootekoda, mis valmistatakse analoogselt 2019. aasta septembris Haabneeme alevikku püstitatud „Viimsi kooli “ ootekojaga. Mõnes osas on prototüübina valminud ootekoda ka täiendatud, nii näiteks paigaldatakse uutele ootekodadele seljatoega pingid. Uued paviljonid tulevad bussipeatustesse „Karulaugu“ (Haabneeme kooli ees, Randvere tee 18), „Mõisapargi“ (Delice toidupoe ees, Randvere tee 6), „Mõisapargi“ (Selveri toidupoe ees, Sõpruse tee 15, Randvere tee poolses küljes) ja „Poepeatus“ (Selveri toidupoe küljel, Sõpruse tee 15, Rohuneeme tee poolses küljes).

Novembrikuu esimeses pooles tehakse eelmainitud neljas bussipeatuses uute bussiootekodade paigaldamiseks vajalikud teedeehituslikud ettevalmistustööd: vanade paviljonide teisaldamine ja äravedu, jalandite valamise betoonitööd, elektrikaablite paigaldamine, asfalteerimine jms. Novembrikuu teises pooles, kui teetööd valmis, seatakse uued paviljonid püsti.

Tööde ajaks on peatused paviljonita, vabandame ette võimalike ebamugavuste pärast.

Vallavalitsuse eesmärk on kujundada Viimsi valla avalikku ruumi Viimsile omase disainiga ning võtta see kasutusele erinevate väikevormide puhul. Alates valla väravatest ja bussiootepaviljonidest kuni rattahoidikuteni – allutada erinevad rajatised ja elemendid ühtsele ja Viimsile omasele disainile.

Küsimuste korral pöörduda
Margus Sööt
Taristu vanemspetsialist
Telefon5685 1755  
E-postmargus.soot@viimsivv.ee.