Haridusküsimused ja õpetajate väärtustamine on fookuses

Vallavanem Illar Lemetti

Viimsi kooli juhi lahkumisel tekib töötajatel kindlasti palju küsimusi selles osas, kuidas minnakse edasi. Vallavalitsuse poolt soovime kinnitada, et kooliperel pole põhjust karta põhjendamatuid ja seniseid häid algatusi tagasi pööravaid ümberkorraldusi ega personalimuudatusi. Loomulikult on ka palju väljakutseid ja kiiret lahendamist ootavaid küsimusi ning kõigi nendega me erinevate osapoolte heas koostöös kindlasti tegeleme.

“Haridusvaldkond tervikuna saab vallas lähiaastatel suuremat tähelepanu, kui ta seda seni on saanud. Nii alustame lähiajal hariduse arengukava väljatöötamisega ja läheme edasi ka ideega kuulutada 2021. aasta Viimsis hariduse- ja noorteaastaks.

Sellest aastast käivitame n-ö hariduskonsortsiumi töö, mis aitab kindlasti kaasa koolideülesele koostööle. Soovime välja töötada õpetajate motivatsioonipaketi, mis teeks Viimsi koolidest eelistatud töökoha õpetajatele ja tagaks seeläbi parima võimaliku hariduse andmise õpilastele. Möödunud esmaspäeval oli mul väga meeldiv kohtumine Viimsi kooli koostöökogude juhtidega. Sain nendel aruteludel kinnitust, et koolipere võib vaadata julgelt tulevikku. Koolis töötab erineva kogemustepagasiga õpetajaid, aga kokkuvõtvalt võib öelda, et töötatakse parima võimaliku hariduse andmise nimel, ollakse valmis rakendama uuenduslikke ideid ja on olemas ka suur koostöövalmidus. Kõiki neid inimesi tuleb hoida. Vallavalitsus lubab, et kui koolil on kusagil abi tarvis, siis seda kindlasti ka saadakse.

Kool vajab kindlust tuleviku osas ja töörahu. Nii vallavalitsusel koolipidajana kui ka hoolekogul lapsevanemate jt osapoolte esinduskoguna ning oma soovitusi andva rolliga on selle tagamisel suur vastutus. Viimsi kool on Eestis üks suurimaid ja see pakub nii palju väljakutseid kui ka võimalusi. Teeme nendest võimalustest kooli tugevused ja siis saame olla kindlad, et kooli üle saavad jätkuvalt uhkust tunda nii
õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka kogu vald. Tänan direktor Aime Niidast tema panuse eest kooli arengusse! Mõistame, et muudatuste elluviimine on olnud keeruline ja väljakutseterohke protsess.