Huvihariduses hakkavad kehtima uued hinnad

Vallavalitsuse 31. augusti istungil kinnitati muusikakooli ja kunstikooli õppetasude uus hinnakiri, mis toob kaasa keskmiselt viie euro suuruse tõusu kuutasude hinnas. Viimati uuendati hinnakirja 2016. aastal.

Viimsi vallavalitsuse abivallavanem Marju Aolaidi sõnul kehtis senine hinnakiri juba 2016. aastast ja hindade kaasajastamine hädavajalik. „Viimase kuue aasta jooksul on erinevate teenuste kallinemine olnud meie ümber märkimisväärne ja selleks, et tagada huvihariduse valdkonna areng ja kvaliteet, ei ole meil võimalik samade hindade alusel teenust osutada. Positiivse poole pealt saab välja tuua selle, et võrreldes mõne teise omavalitsusega on meie huvihariduse kuutasud ikkagi odavamad ja muidugi ka see, et oleme Viimsi Artiumi avamisega teinud märkimisväärse arenguhüppe huvihariduse pakkumisel,“ ütles Aolaid, kelle sõnul on huvikoolides õppijate arv jätkuvalt tõusutrendis.

Uued hinnad Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õpilastele hakkavad kehtima alates 1. oktoobrist 2022.

Hinnakiri

Sel aastal uksed avanud Viimsi Teaduskooli õppetasudega on võimalik tutvuda SIIN.

Viimsi huvikoolidesse saab registreerida SIIN.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond