Info I klassi astuvate laste vanematele!

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2020/2021. õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini. Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2020. Hilisema sissekirjutuse puhul või kui taotlus esitatakse peale 31.03, määratakse kool, kus on vabu õppekohti.

Tulevased I klassi lapsed jagab koolidesse elektrooniline infosüsteem ARNO. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust ja vanemate soovidest, arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile. Viimsi vallas on elukohajärgseteks koolideks Viimsi kool, Haabneeme kool, Randvere kool, Püünsi kool ja Prangli kool.