Kaitseministeerium tunnustas vallavanemat

30. novembril tunnustas kaitseminister Hanno Pevkur kaitseministeeriumi teenemärkidega ligi 200 inimest, kes on andnud olulise panuse riigikaitsesse ja Ukraina toetamisse sõjas Venemaaga.

Viimsi vallavanemat Illar Lemettit tunnustati kaitseministeeriumi hõberinnamärgiga, mis anti silmapaistva panuse eest laiapindse riigikaitse arendamisse elanikkonnakaitseks ja riigikaitseülesanneteks valmistumisel. „Oleme sel aastal algatanud ja ellu viinud mitmeid tegevusi, mis on taganud parema valmisoleku võimalikeks kriisiolukordadeks ning seega panustanud laiapindsesse riigikaitsesse. Soovin tänada kõiki kolleege vallavalitsuses, allasutustes ja riigiametites ning samuti kogukonnaliikmeid, kes on Viimsis valdkonna arengusse panustanud,“ ütles Lemetti.

„On siiralt hea meel, et inimesi, kes panustavad nii meie riigikaitsesse kui ka Ukraina toetamisse sel äärmiselt keerulisel ajal, on nii palju ja nii paljudest eri valdkondadest. Igaühe töö ja panus on oluline ja tunnustust vääriv,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

foto

Teenetemärkide ning tänukirjadega tunnustati inimesi eeskujuliku töö eest veel järgmistes valdkondades: Ukraina toetamine, riigikaitse tugevdamine, riigikaitse arendamine elanikkonnakaitseks, liitlassuhete tugevdamine.

Tunnustuse saanute nimekirja leiab siit.

Jane Saks
avalike suhete osakond