Kelvingi küla üldkoosolek 30.novembril kell 18

Kelvingi küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 30. novembril 2015 kell 18.00 Kelvingi külakeskuse hoones.

Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst, külavanema valimine, küla arengukava arutelu ja kinnitamine, jooksvad küsimused. Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument! Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist