I klassi mineva lapse toetuse taotlemine algab 1. septembrist!

Algamas on uus kooliaasta! Esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlemine algab 1.septembrist.

Taotlemise aeg 1.-30. september. Laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud seisuga 31.12.2019. Viimsi Vallavalitsus maksab 1. klassi mineva lapse toetust olenemata, kas laps läheb mõne teise omavalitsuse kooli.

Aastal 2020 on toetuse suuruseks 120 eurot ja toetus makstakse vanema taotluses esitatud arveldusarvele oktoobrikuu jooksul.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus SIIN, lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul, 1. septembrist kuni 30. septembrini. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2 või Mobiili-ID. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

LISAINFO

KONTAKT

Risto Nigol
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Telefon5688 3350

Lisa kommentaar