Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist. Koolitusprogrammi valitakse 10 meeskonda üle-Eesti. Programmi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

Programmi oodatakse osalema kohalike omavalitsuse töötajate ja vabaühenduste esindajate meeskondi, kuhu kuulub vähemalt neli liiget (kaks kohalikust omavalitsusest ja kaks vabaühendusest). Koolitusprogrammis saab osaleda kuni 10 erinevat meeskonda (kohalikku omavalitsust), kus igal meeskonnal valmib koolitusprogrammi lõpuks mudeli juurutamise kava. Kõike seda tehakse koolitajate poolt juhendatud meeskondades, kasutades aktiivõppe meetodeid. Koolitus on osalevatele meeskondadele tasuta.

Koolitusprogrammi eelselt toimub 16. veebruaril huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas. Viimsi Vallavalitsus ootab kogukonnalt sooviavaldusi programmis osalemiseks kuni 14. veebruar 2022 avalike suhete osakonna eposti aadressile aso@viimsvv.ee

Koolitusprogramm koosneb füüsilistest töötubadest ja kodutöödest. Töötoad toimuvad kahes koolitusgrupis ajavahemikus märts-mai 2022.
Töötubade teemadeks on:

 • koosloomeline valitsemine;
 • koosloome ja kaasamine;
 • kogukondade kaardistamine;
 • koosloomeline koostööprotsess;
 • kaasamise ja koosloome vormid;
 • koostöö kokkulepped;
 • kogukonna arengufaasid;
 • kogukonna arendamine;
 • dialoog kogukonnaga: usalduse loomine;
 • huvikaitse ja koostöö;
 • erinevad koostöömudelid;
 • koostöö kogukondade vahel;
 • ühise visiooni loomine;
 • tegevuste kaardistamine;
 • tegevusplaani koostamine;
 • tegevuskavade loomine.

Nõustamisprogrammi jooksul katsetavad osalised töötubades loodud piirkondlikku koosloome mudelit. Mudeli piloteerimiseks on osalistel kolm kuud. Nõustamisprogrammi jooksul on meeskondadel võimalik saada kuni 16 tunni ulatuses ekspertidelt nõu mudeli katsetamiseks ja
juurutamiseks. Lõpuseminar toimub 28. septembril, kus  kõik meeskonnad oma katsetamise tulemusi ja saavad üksteiselt lisaks ideid koosloome mudeli rakendamiseks.

Täpsem info https://koosloome.ee/kohalike-omavalitsuste-ja-kogukondade-koosloome-ko…
Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitus- ja nõustamisprogrammi korraldavad Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, Eesti Külaliikumise Kodukant ja Siseministeerium.