Kõigis valla koolides toimub 14.-22.12 distantsõpe

Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna ja koolijuhtide ühise arutelu tulemusel otsustati valla põhikoolid viia alates esmaspäevast 14. detsembrist kuni 22. detsembrini üle distantsõppele.

Praeguse seisuga toimub koolivaheaeg planeeritult 23. detsembrist kuni 10. jaanuarini, kui haridusministeerium ei anna omavalitsustele täiendavaid suuniseid. Täiendava info koolikorralduse muudatustest avaldame jooksvalt Viimsi valla kodulehel ja FB kanalis.