Kolmapäevast hakatakse Viimsis kergteid puhastama

Valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp alustab 11. märtsist 2020 kergliiklusteede katete puhastustöödega sõelmetest ja talvisest tolmust.

pilt

Viimsi vald ja teehooldaja tõstsid kevadkoristustööde teostamise aega varasemaks seoses soojade ilmastikuoludega. Kolmapäevast hakatakse Haabneeme alevikus ja peamiste teede ääres puhastama kergliiklusteede katteid. Järjest liigutakse sõiduteedele ja kevadkoristustööde lõpp on aprilli II pool. Mõningal määral võib veel esineda külmumist, kuid see on lühiajaline – väga paljud vallaelanikud soovivad juba harrastada suviseid sportlikke tegevusi ja sellest lähtuvalt alustatakse kevadise koristusega varem.