Konkurss haridustöö spetsialisti ametikohale

Konkurss haridustöö spetsialisti ametikohale

30.11.2015

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud 

HARIDUSTÖÖ SPETSIALISTI 

Teenistusülesanded:

Haridustöö spetsialist koordineerib koostööd lasteaedadega, peab eelkooliealiste laste andmekogu, kontrollib lasteaiajärjekorras olevate laste elukoha andmeid, korraldab arveldamist erakoolide ja eralasteaedadega, osaleb valdkondlikus järelevalve- ja kontrollialases tegevuses ning lahendab hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimusi lasteaedades. Samuti aitab korraldada noorsoo- ja haridusameti asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab koostöös valla teenistujate ja valla haridusjuhtidega Viimsi valla hariduselu.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara). 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus avalikus teenistuses või alushariduse valdkonnas;
 • riiklike registrite kasutamise oskus;
 • haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine.

 

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 •  motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. detsembriks 2015 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „haridustöö spetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele@viimsivv.ee.

Lisateave: tööalane lisateave noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, tel 6028843, janek.murakas@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 6028872, nele.kilk@viimsivv.ee.