Konkurss planeeringute peaspetsialisti leidmiseks

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi asjatundlikku ja pühendunud

PLANEERINGUTE PEASPETSIALISTI

Planeeringute peaspetsialisti peamised tööülesanded on detailplaneeringu lähteülesande koostamine, projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine, detailplaneeringute elluviimise üle järelevalve teostamine ning planeerimiskomisjoni seisukohtade protokollimine.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine ) kõrgharidus;
 • eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 2 aastat);
 • omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • algatusvõime ja pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks;
 • analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitootlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11.jaanuariks.2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „Planeeringute peaspetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee Nele dot Kilk at viimsivv dot ee Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: maa- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest, tel 6028 877, Erik dot Vest at viimsivv dot ee Erik dot Vest at viimsivv dot ee Erik.Vest@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel 6028 872, Nele dot Kilk at viimsivv dot ee Nele dot Kilk at viimsivv dot ee Nele.Kilk@viimsivv.ee.

 

NB! kuna nädalavahetuseks on oodata väga tugevat tuult, toimub Viimsi valla taasasutamise 25. aastapäeva KONTSERT pühapäeval 20. detsembril algusega kell 15 siiski Viimsi Keskuse siseruumis!