Lasteaiakohad on 2019. aasta sügiseks komplekteeritud!

22. märtsil tegi Viimsi Vallavalitsus haridusteenuste süsteemi ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaiakoha soovijaile. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile. Kokku tehti kohapakkumine 144 lapsevanemale, kellel on aega 14 päeva, et pakkumine vastu võtta või sellest loobuda. Kui selle aja jooksul lapsevanem pakkumisele ei reageeri, siis pakkumine tühistatakse ja laps kustutatakse lasteaia järjekorrast.

Kui lapsevanem ei ole kohapakkumisega nõus, siis tuleb loobumisel nimetada põhjus, miks kohta vastu ei võetud. Seejärel vaatab lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon lapsevanema avalduse läbi ja võimalusel arvestab vanema soovidega.

Ühtlasi meenutame, et kui laps käib hetkel eralasteaias, siis kohapakkumisest loobumise korral kaotatakse õigus saada vallalt eralasteaiatoetust (vastavalt Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse nr 21 “Eralasteaedade toetamise kord” § 4 lg 4, v. a erisused rakendussätete põhjal).

Kohapakkumise saab vastu võtta või sellest loobuda saad SIIN. Nõustumise korral peab lapsevanem 21 päeva jooksul sõlmima määratud lasteasutusega kohakasutamise lepingu, milleks tuleb pöörduda vastava lasteasutuse poole (MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed, lasteaed Väike Päike).

Lasteaiakohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda:

Svetlana Kubpart
alushariduse vanemspetsialist
Telefon: 602 8844
E-post: Svetlana.kubpart@viimsivv.ee