Leppneeme ja Kelnase sadamate väljaarendamiseks soovitakse teha koostööd riigiga

Viimsi vallavolikogu andis 14. detsembril toimunud istungil vallavalitsusele loa alustada läbirääkimisi Kelnase ja Leppneeme sadamate üleandmiseks riigile. Eesmärgiks on tagada sadamate arendamiseks vajalike investeeringute elluviimine.

Koostöös AS-iga Saarte Liinid on põhjalikult üle vaadatud sadamate seisukord, teostati vaatlusi, käidi läbi dokumentatsioon, arutati läbi vajadused sadamate laiendamiseks ja arvutati välja hinnangulised ehitusmaksumused. Ühiselt leiti, et sadamad vajavad ühtekokku vähemalt 8,15 miljoni euro suurust investeeringut. Tänaste ehitushindade juures võib see vajadus olla veelgi suurem. Selle info põhjal tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ettepaneku anda sadamate kinnistud põhivarana riigile, et teostada mahukaid infrastruktuuri ehitustöid.

Vallavalitsus esitas sadamate kinnistute võõrandamise ettepaneku volikogule ja volikogu toetas ettepanekut. Edasi on kavas koostöös riigiga täpsustada tegevuste ajakava ja ülesandeid, et leppida kokku täpsemates sammudes.

AS-ile Saarte Liinid kuulub tänaseks 18 sadamaga võrgustik üle Eesti. Nende hulgas on ka Naissaare sadam, mis sai värskelt renoveeritud. Kelnase ja Leppneeme sadamate üleandmine riigile võimaldab sadamad välja arendada. See loob juurde sadamakohti ning elavdab kohalikku ettevõtlust ja mereturismi.