Loeng teemal „Eesti looduskaitse kujunemine, Viimsi kaitsealad ja nende tulevik!“

 Neljapäeval 17. mail 2018 kell 18.00 on kõik huvitatud oodatud RMK Viimsi Külastuskeskusse (Rohuneeme tee 29) kuulama loengut teemal „Eesti looduskaitse kujunemine, Viimsi kaitsealad ja nende tulevik!“

Lektorina esineb Keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Zingel, kelle valdkonda kuuluvad looduskaitse küsimused, kaitsealade moodustamine, elupaikade kaitse, punane raamat ning rahvusvaheline koostöö.
10. aprillil 2018 võttis Viimsi vallavolikogu vastu otsuse „Rohuneeme maastikukitseala riikliku kaitse alla võtmise ettepaneku koostamise algatamine ja ettepaneku esitamine Keskkonnaministeeriumile“ ning otsuse „Viimsi vallas asuvate mitte kaitse all olevate RMK metsade kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi algatamine“.

Tule kohale ja saad teada millised on Viimsi valla võimalused kaitsta siinset väärtuslikku loodusmaastikku ja taimestikku!

Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisamet