Maamaksust Viimsi vallas 2016. aastal

21.12.2015

Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määrusega nr 19 kehtestati uued maamaksumäärad, mis hakkavad kehtima alates 01. jaanuarist 2016.a.
Maamaksumäärad on alljärgnevad:
1. Kõikide sihtotstarvete liikide ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, mis tuleneb maamaksuseaduse § 11 lõikest 4.

Viide määrusele avaneb siit

Viide Viimsi Teajas avaldatud täiendavale artiklile (vt. lk 5).