Miidurannas ja Haabneemes algavad gaasitorustike remonttööd

NERFIXER OÜ alustab gaasitorustike renoveerimist Miiduranna külas endiste gaasikooperatiiv Laht ja Randlane ning Haabneeme alevikus Haabneeme II piirkondades (lõikudes, kus Inspecta OÜ poolt tuvastati gaasilekked). Tööde teostamise aeg on vahemikus 30. september – 30. oktoober 2019. Tööde teostaja kontakt: OÜ ENERFIXER, telefon 5557 4644 või info@enerfixer.ee.

Tööde teostamise ajal suletakse gaas piirkondade kaupa tööpäeviti vahemikus kell 09:00-17:00. Täpsematest sulgemise piirkondadest ja sulgemise aegadest teavitatakse kinnistuomanikke jooksvalt tööde käigus.

Kinnistuomanikega, kelle kinnistul asuval gaasitorustikul avastati lekked, võetakse ligipääsu saamiseks ühendust.

MTÜ Miiduranna Külaselts