Muuga küla üldkoosolek külavanema valimiseks 16.juunil

06.06.2018

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Muuga küla üldkoosoleku külavanema valimiseks 16. juunil 2018 algusega kell 11.00 Randoja tee platsil.

Päevakord:

  1. Külavanema kandidaatide tutvustus.
  2. Külavanema valimine.
  3. Jooksvad küsimused.

Registreeritud kandidaat: Andrus Pihel

Külavanema kandidaadiks võib olla Muuga küla täisealine isik.

Kandidaadil tuleb esitada kirjalik nõusolek. Nõusolek kandideerimiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse §-des 61-65. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18- aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi Vallavalitsus