Muutused lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise korras

1. jaanuarist 2018 muutuvad osaliselt lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise tingimused. Varasemalt sotsiaal- ja tervishoiuameti pädevuses olnud toetuse korraldamine ja selle üle arvestuse pidamine läheb üle haridus- ja kultuuriametile. Taotluse vorm ja esitamise tingimused ei muutu. Toetust makstakse edaspidi nende laste eest, kes on arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäevaks koos vähemalt ühe vanemaga Rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, seega laieneb ka neile lastele, kel vaid üks vanematest on Viimsi valla registris. Samuti muudetakse toetuse suuruse arvestamise metoodikat. Edaspidi arvestatakse toetuse suurust järgmiselt:

  1. Lapsehoiu teenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär, juhul kui mõlemad lapsevanemad on Viimsi valla registris;
  2. Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda haridus- ja kultuuriameti poole:
Svetlana Kubpart, alushariduse spetsialist
svetlana.kubpart@viimsivv.ee, tel: 6028844.

Loe veel: Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord alates 01.01.2018