Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmik uuendatakse Tallinna, Maardu, Viimsi ja Jõelähtme koostöös

“Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmik on oluliste ühendusteede ristmik kõigile naaberomavalitsustele, mille rekonstrueerimine suurendab ristmiku läbilaskevõimet ning tõstab tunduvalt liikluse ohutust,” ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.
pealinn.ee Pilt: Svetlana Aleksejeva

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Maardu abilinnapea Väino Moor, Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja allkirjastasid Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku rahastamise ja ehitamise koostööleppe.

“Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmik on oluliste ühendusteede ristmik kõigile naaberomavalitsustele, mille rekonstrueerimine suurendab ristmiku läbilaskevõimet ning tõstab tunduvalt liikluse ohutust,” ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Andrus Umboja rõhutas, et kuigi vald on projektis väikese venna rollis, on neil siis hea meel toetada ehitustööde maksumust 10%. “Jõelähtme jaoks on liiklusohutuks muutmine oluline.”

“Mul on hea meel, et koos saame kõikidele osapooltele oluliste objektide rahastamise ja tööga hakkama,” sõnas Tallinna linnapea Taavi Aas ja lisas, et tulevikus saab järgmiseks oluliseks projektiks nii Tallinnale kui ka ümbruskonna valdadele olema Tallinna väike ringtee. Aasa sõnul suhtub riik projekt psotiivselt ja loodetavasti saab juba sel rahastusperioodil hakata projekti planeerima.

Ristmiku rekonstrueerimise vajadust on arutatud Harjumaa liikluskomisjoni nõupidamisel Harju Maavalitsuses, kus osalenud Jõelähtme valla, Maardu linna, Tallinna linna ja Viimsi valla esindajad leppisid kokku omavahelises koostöös. Kokkuleppe tulemusel tellis Viimsi Vallavalitsus Pärnamäe tee – Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise eskiisprojekti TO Projekt OÜ-lt ning selle töö eest tasusid neli omavalitsust võrdsetes osades.

Tallinna linn korraldas riigihanke projekti elluviimiseks vajalike ehitustööde teostamiseks. Ehitustöid teostab Viamer Grupp OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 975 000 eurot. Ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.juuli 2018.

Lepingu kohaselt tasub Tallinna linn 50%, Maardu linn 20%, Viimsi vald 20% ja Jõelähtme vald 10% ehitustööde maksumusest. Narva mnt-Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimise rahastamiseks esitati sihtotstarbeline taotlus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.