Harjumaa 2018. aasta laulu- ja tantsupidu „KODUTEEL“ 2. juunil Viimsis

Harjumaa 2018. aasta laulu- ja tantsupidu „KODUTEEL“ 2. juunil Viimsis

Selle aasta Harjumaa laulu- ja tantsupeo muudab eriliseks kultuurilooline näitemänguraam, mis seob ühte juba traditsioonilised koorilaulud, tantsud, orkestri- ja ansamblipalad. Lavastuslik raam annab mängulises vormis teadmisi Harjumaa ajaloo ja kultuuri kohta. Peo idee on väärtustada oma kodukohta läbi inimeste, kes on Harjumaal väga erinevatel aegadel elanud ja elavad praegugi. Samuti me tõstame esile väärtused, mis kujundavad meie kodukoha – selleks on Harjumaa loodus ja ajalugu, pärimus, haridus ning looming.

Tegevuslikult on kesksel kohal noorterühm – üks keskkooliklass, kes rändab ajas ning avastab Harjumaal kõike, mis on nende jaoks väärtuslik ning mis kõik kokku moodustabki kodu. Nad püüavad leida koduteed läbi erinevate ajakihtide ja kohtade, kuid teekonna lõpul mõistavad, et ka kodutee ise on väärtuslik. Väärtuslik on mõtteline teekond, mil me tegeleme oma kodu ja kõige, mis sellega seostub, tundmaõppimisega.

Peo nimi „Koduteel“ tähendab mõttelist suunatust oma kodu poole. Kodu on väärtuste tuum, mille poole me alati suundume. Kodu võib olla lapsepõlve maad ja rajad, kuhu kas tegelikult või mõtteis ikka ja alati tagasi satutakse. Kodu võib olla elukoht, kuhu elamise keerdkäigud on meid toonud ja mis sel hetkel tähendab inimesele turvalist maailma keskpunkti. Kodu võib olla vaimne kodu – väärtuste ja oluliste lugude ning inimsuhete kogum, mida endaga igal pool kaasas kantakse. Kodu võib jagada väga erinevate inimestega, kel on samuti erinevad taustad ja isiklikud lood. Kodu mõtestamine on omamoodi alatine teelolek – mõistmine ja teadvustamine, mis ja kes meile on siin ja praegu oluline ja väärtuslik. Meie ise olemegi kodu.

Peo üldraami lavastaja on Jaanika Juhanson.

Klassi mängib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 13. lend.

Kõikides teistest osades on harrastusnäitlejad üle Harjumaa.

Peole on registreerunud 175 tantsurühma, 121 koori ja 25 orkestrit. Kokku üle 7000 osalejaga.

Harjumaa omavalitsuste liit.

Kohtumiseni!

Viimsilane.ee logo
X