Ootame meeskonnaga liituma klienditeeninduse vanemspetsialisti!

otame Sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust viia vallavalitsuse kliendirahulolu ja teenusprotsessid uuele tasemele. Sinu silmad paneb särama digiinnovatsioon ja oled valmis panustama selle ellu rakendamisse.

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 23. septembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga “Klienditeeninduse vanemspetsialist” või kandideerida SIIN