Õppelaenude kustutamine

01.01.2018 jõustuvad õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused.  Muudatuste kohaselt hakkab õppelaenude riigipoolse kustutamisega tegelema  Sotsiaalkindlustusamet.

Uus on ka see, et õigus riigipoolsele õppelaenu kustutamisele laieneb ka nendele vanematele, kes kasvatavad raske puudega last.

Seega – alates 01.01.2018 saad oma õppelaenu kustutamist taotleda Sotsiaalkindlustusametis, kui:

  • sul on tuvastatud puuduv töövõime või sul kehtib varem tuvastatud töövõimetus 80-100% ulatuses või
  • sa kasvatad raske või sügava puudega last (õppelaenu kustutamist saab taotleda vaid üks laste vanematest)
  • mõlemal juhul on oluline, et sa oled võtnud õppelaenu enne, kui sul tuvastati puuduv töövõime (töövõimetus 80-100%) või kui sinu lapsel tuvastati raske või sügav puue.

Õppelaenu kustutamiseks esita meile taotlus (124.21 KB, RTF) ja nõusoleku vorm (16.84 KB, DOCX). Nõusoleku vorm on vajalik, et pank saaks edastada meile õppelaenu kustutamise aluseks olevad dokumendid (õppelaenulepingu ja selle kõikide lisade ärakirjad, laenu taotlemise ja väljamaksmise kuupäev, laenusumma, laenujääk riigitagatise rakendamise taotlemise ajal).

Taotluse saad esitada:

  • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • posti teel aadressile Endla 8, 15092 Tallinn
  • meie klienditeenindustes, mille aadressid leiad SIIT.

Näide 1

Maril on raske puudega laps (raske puue tuvastatud 2010 aastal). Mari astus kutsekooli 2017 aastal. Vahetult peale õpingute algust võttis Mari õppelaenu. Mari soovib taotleda õppelaenu kustutamist alates 01.01.2018. Kuna Mari lapsel oli raske puue tuvastatud enne õppelaenu taotlemist ei saa ta taotleda õppelaenu riigipoolset kustutamist.

Näide 2

Jüri astus kõrgkooli 2014 aastal. Alates õpingute algusest on Jüri iga aasta taotlenud õppelaenu. Jüril tuvastati puuduv töövõime 2016 aastal. Jüril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2014-2016 perioodi eest (ehk kuni puuduva töövõime tuvastamiseni).

Näide 3

Maril on keskmise puudega laps (keskmine puue tuvastatud 2010. aastal). Mari astus kutsekooli 2015. aastal. Vahetult pärast õpingute algust võttis Mari õppelaenu. Mari lapsel tuvastati korduvekspertiisi käigus sügav puue 2017. aastal. Maril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2015-2017 perioodi eest (ehk kuni lapsel sügava puude tuvastamiseni).

Näide 4

Jüril on keskmise puudega laps (keskmine puue tuvastatud 2010. aastal). Jüri astus kõrgkooli 2017. aastal. Alates õpingute algusest on Jüri igal aastal taotlenud õppelaenu. Jüri lapsel tuvastati korduvekspertiisi käigus raske puue 2019. aastal. Raske puudega lapse kasvatamisel tekib õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisel alates 2018. aastast. Jüril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2017-2019 perioodi eest (ehk kuni lapsel raske puude tuvastamiseni).

Näide 5

Maril ja Jüril on raske puudega laps (raske puue tuvastatud 2017. aastal). Mari astus kutsekooli 2015. aastal. Jüri astus kõrgkooli 2014. aastal. Alates õpingute algusest on nii Mari kui ka Jüri igal aastal taotlenud õppelaenu.

Jüril tuvastati puuduv töövõime 2016. aastal. Jüril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2014-2016 perioodi eest (ehk kuni puuduva töövõime tuvastamiseni).

Mari saab taotleda õppelaenu kustutamist alates 01.01.2018 raske puudega lapse kasvatamise eest. Maril tekib õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisel perioodi eest 2015-2017.

Maril ja Jüril tekib õigus õppelaenu kustutamisele, kuna põhjused riigipoolseks kustutamiseks on erinevad.

Näide 6

Maril ja Jüril on raske puudega laps (raske puue tuvastatud 2017. aastal). Mari astus kutsekooli 2015. aastal. Jüri astus kõrgkooli 2014. aastal. Alates õpingute algusest on nii Mari kui ka Jüri igal aastal taotlenud õppelaenu.

Mari ja Jüri soovivad taotleda õppelaenu kustutamist alates 01.01.2018 raske puudega lapse kasvatamise eest.  Õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele tekib ainult ühel vanemal (Maril perioodi eest 2015-2017 või Jüril perioodi eest 2014-2017).