Päästeamet eraldas Viimsi vallale kriisivalmisolekuks üle 33 000 euro

Päästeamet avas möödunud kevadel taotlusvooru kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamiseks. Viimsi vallavalitsus sai rahastuse sidepidamisvahendite ostmiseks ja Viimsi Veele mobiilse generaatori soetamiseks.

12. augustil Päästeametis kogunenud komisjon hindas neile laekunud projekte ja jaotas laiali riigi poolt eraldatud 2,2 miljonit eurot. 79st kohalikust omavalitsusest esitasid taotlused 77 omavalitsust, teiste seas ka Viimsi vallavalitsus. Päästeameti sõnul ületas omavalitsuste taotlustega soovitud summa pea kolmekordselt vooru rahalist mahtu. Sellest tulenevalt võeti seekord aluseks Päästeameti senised kogemused ja omavalitsustele eraldati raha eeskätt alternatiivsete sidepidamisvahendite ja generaatorite soetamiseks.

Viimsi vallale eraldati raha kahe statsionaarse satelliittelefoni komplekti soetamiseks ja paigaldamiseks kriisijuhtimise meeskonnale Viimsi vallamajja. Selle tarbeks eraldati 8160 eurot. Raha eraldati ka raadiosidevahendite soetamiseks ja paigaldamiseks Viimsi kriisijuhtimise staapi 7323 euro ulatuses ning mobiilse generaatori ja haagise soetamiseks AS-le Viimsi Vesi saime 17 808 eurot.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on kriisideks valmisolek vallavalitsusele oluline ja prioriteetne teema. „Esimesel poolaastal astusime mitmeid samme selleks, et Viimsi vald tervikuna oleks kriisideks paremini valmis. See töö peab jätkuma ja kahtlemata on eraldatud toetus abiks meie ühise valmisoleku suurendamisel. Samas on kogukonna ja iga üksiku kogukonnaliikme panus üldises valmisolekus jätkuvalt oluline. Me peame kõik mõtlema, kuidas ja mida me saame teha selleks, et ootamatutes olukordades paremini hakkama saada,“ ütles Lemetti.

Riigi poolt kevadel eraldatud raha on ette nähtud kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks. Toetust sai küsida alternatiivsete sidepidamisvahendite ostmiseks (näiteks satelliitside), toimepidevuse suurendamiseks (näiteks generaatorite ostmine), riski- ja kriisikommunikatsiooni koolituste ja infopäevade läbiviimiseks, kriisimeeskondade kriisijuhtimise koolitamiseks, kriisiolukorras käitumiseks vajalike juhiste ja teabe levitamiseks ning muudeks kriisivalmidust tõstvateks tegevusteks.

Viimsi valla elanikele vajaliku kriisiinfo leiab kodulehelt https://www.viimsivald.ee/kriis
Heiko Leesment
avalike suhete osakond