Palume energiahinna tõusu hüvitise taotlejatel varuda kannatust

26. jaanuari seisuga oli Viimsi vallale elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete osaliseks tasumiseks taotluse esitanud üle 1060 inimese. Kuna taotlusi on palju ja nende menetlemine võtab aega, palume taotlejatel varuda kannatust.

Vallavalitsus teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates. NB! Kui taotluses esineb puudujääke või mõnda dokumenti on vaja lisaks, siis võtab vallavalitsus taotlejaga ise ühendust. 

Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini, samas tuleb arvestada, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta.

Taotlemise tingimuste, vajalike dokumentide ja esitamise kohta saab täpsemat infot: www.viimsi.ee/taotlused/energiakulude-huvitis.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku, siis on vaja vähem taotlusi teha. Mitme kuu peale kokku esitamine ei vähenda toetuse suurust. Kindlasti tasub tutvuda rahandusministeeriumi kodulehega www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.

Taotlusi saab esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka kohapeal. Soovitame võimalusel hüvitist taotleda e-kanalite kaudu ning kohale minna või helistada juhul, kui taotlemisel vajatakse nõu või abi.   

TÄHELEPANU! Kui pöördute energiakulude hüvitamiseks kohaliku omavalitsuse poole ja avastate, et Teie tegelik elukoht ei vasta rahvastikuregistris olevale elukohale, siis tuleks andmed korrastada. Elukoha registreerimise kohta leiate infot siit: www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine.

Lisa kommentaar