Prangli sadamakuuri ekspertarvamuse tulemused on selgunud

Foto: puhkaeestis.ee

Viimsi eelmise vallavanema Laine Randjärve varasemale otsusele tuginedes annab Viimsi vallavalitsus – küll mõningase hilinemisega seoses vallavanema vahetusega – lubatud ülevaate Prangli sadamakuuri ekspertarvamusest.

Eksperdilt on küsitud vastust kahele küsimusele:

  1. Kas hoone konstruktsioonide seisund võimaldab hoonet taastada või on ehitis muutunud ohtlikuks ning tuleb lammutada?
  2. Kas hoonet on ehituslikult otstarbekas renoveerida või tuleks rajada uus hoone?

Ekspert on leidnud, et ehitustehnilisest seisukohast on kuuri kandekonstruktsioon, arvestades ehitamise aega ja valitsenud ehitustavasid, ehitatud väga kvaliteetsest puidust ja põhjamaade ehitustavale vastavalt, millest on tingitud ka hoone pikaajaline (pea 70 aastat) säilivus. Seda vaatamata sellele, et hoone on pikaaegselt seisnud tühjana ja korrastustöid hoone seisundi parendamiseks ei ole sisuliselt tehtud.

Kuuri seisund on selline, et ehituslikult on seda võimalik taastada. Ekspert ei andnud arvamust kas hoonet on ehituslikult otstarbekas renoveerida või tuleks rajada uus hoone, kuna ta on seisukohal, et renoveerimise otstarbekust saab hinnata ainult ehitise omanik. See on otseses sõltuvuses hoone edasisest kasutamisest või mittekasutamisest ja renoveerimistööde mahust ning nende maksumusest.

Kelnase sadamakuuri omanik – Viimsi vald – on võtnud eksperdi arvamusest lähtuvad hinnapakkumused kuuri lammutamiseks ja kuuri taastamiseks.

Kuuri renoveerimiseks seisukorda, mis võimaldaks seda kasutada avalike ürituste korraldamise kohana (ehitusseadustikust ja tuleohutusseadusest tulenevalt) läheks see maksma umbes 90 000 eurot.

Viimsi vallavolikogu on 2020. aasta eelarves ette näinud vahendid Kelnase sadamasse laevaootepaviljoni rajamiseks, milles asuvaid tualettruume ja pesemisvõimalusi saavad teenustena kasutada ka sajad huvisadama külastajad. Viimsi vallavalitsus võttis 15.10.2019. a vastu korralduse nr 596 ehitis lammutada.