Pressiteade: Viimsi vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga Autor: Viimsi Teataja -21. nov. 2019

Viimsi Vallavalitsuse ja Haabneeme Kooli ühisel initsiatiivil toimus eile õhtul Haabneeme Koolis koosolek, kus osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad. Kohtumisel olid kõik ühisel nõul, et vägivald pole tolereeritav mitte kusagil ja mitte mingil tingimusel. Peale põhjalikku mõttevahetust jõudsid osapooled ühistele seisukohtadele ja vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga.

Vallavanem Laine Randjärv möönis koosolekul, et otsus Haabneeme Kooli direktor Sirje Toomla tööleping erakorraliselt üles öelda oli tehtud otsuse tegemise ajal vallale teada olnud infole tuginedes. Haabneeme Kooli juhtkond ja hoolekogu tunnistasid, et kooli poolne teabevahetus vallavalitsusega on jätnud samuti soovida.

Osapooled saavad täna ühiselt kinnitada, et koolis toimunud erakorralise töölepingu ülesütlemisega seotud vägivallajuhtumid on kooli sõnul tugispetsialistide poolt läbi töötatud, neile on antud professionaalne hukkamõistev hinnang ning kool võtab endale kohustuse taolistest juhtumitest edaspidi valda viivitamatult teavitada.

Viimsi valla poolne jõuline reageering laste vastu suunatud vägivallaga seotud juhtumitele tulenes murest kooli keskkonnas lastele tagatud turvalisuse pärast ning kolmapäevane kohtumine veenis vallavalitsust, et edaspidiste võimalike sarnaste probleemide korral reageeritakse adekvaatselt.

Kooli hoolekogu esimees Antoon van Rens pidas oluliseks usalduse taastamist kooli ja Vallavalitsuse vahel ning ütles: “Oleme veendunud, et suudame koostöös kooli juhtkonnaga edaspidi kindlustada senisest tõhusama kommunikatsiooni toimimise Vallavalitsusega ning ootame, et Vallavalitsus teeb ka omalt poolt kõik usalduslike suhete taastamiseks.”

“Esmatähtis on Haabneeme Koolis töörahu taastamine ja edaspidine konstruktiivne koostöö,” lisas omalt poolt vallavanem Laine Randjärv.